Voortvarende expertise, drijvend op ervaring, gedreven door passie

Geschiedenis

Na jarenlang op zee en binnenwater (wedstrijden) te hebben gezeild en het Nederlandse binnenwater en de West-Europese kustwateren te hebben doorkruist met motorboten, trok een technische opleiding.

Paul Brunsmann volgde een studie werktuigbouwkunde aan de HTS.
Praktijkervaring werd opgedaan bij een scheepswerf, een schade-expertisebureau, in de jachtmakelaardij en bij de bouw en restauratie van diverse nieuwe en klassieke schepen.

Ondertussen werd het gevoel steeds sterker dat je meer kan bieden. Met vragen van diverse k(l)anten zoals:
- Wie bespreekt met de opdrachtgever en de werf hoe het werk het beste kan worden uitgevoerd?
- Waar kan men terecht voor kleine aanpassingen aan de net gekochte boot?
- Wie controleert of werk volgens de offerte uitgevoerd is?
- Welke gebreken vertoont de boot die men wil kopen?
- Wat is de waarde van een boot?
- Hoe kunnen de vaareigenschappen van mijn boot worden verbeterd?
- Wie kan dat technische, constructieve- of onderhouds-probleem oplossen?
wilde Paul meer doen en besliste een bedrijf voor advies en keuring in de jachtbouw op te richten.

In januari 1993 werd Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts opgericht.

Paul werd beëdigd als expert pleziervaartuigen en liep mee in het traject voor het in de jachtbouw invoeren van de (nieuwe) wet pleziervaartuigen.
ISO-normen waarmee aan de CE-eisen voor pleziervaartuigen wordt voldaan, zijn sindsdien dagelijkse kost.
Als enige expert pleziervaartuigen die aan het project Europese Regelgeving Pleziervaartuigen (ERP) van de Hiswa deelnam, werd veel kennis opgedaan over de nieuwe wet- en regelgeving.

Nu, twintig jaar later, zijn veel voorkomende werkzaamheden: taxaties, CE-keuring bij werven, aankoopkeuringen, bouwbegeleiding, specialistische keuringen (bv. onderzoek naar elektrolyse en galvanische corrosie), advies aan rechtbanken en veel meer.

Door de eigen ervaring met bouw, onderhoud en reparatie van schepen maar ook met de CE-regelgeving hebben we bij aankoopkeuringen, taxatie’s en bouwbegeleiding net dat stukje extra expertise in huis.

Onze expertise biedt ook toegevoegde waarde voor rechtbanken, waardoor we tegenwoordig bij juridische procedures veel als getuige deskundige optreden.

Tijd en aandacht voor onze opdrachtgevers is voor ons een logisch iets. Daarom zijn we een eigen bedrijf begonnen. Het goede gevoel na afloop van een keuring werkt verslavend.
Zien dat zowel de koper als de verkoper tevreden zijn met de keuring, het bijleggen van een geschil tussen werf en opdrachtgever of tussen twee werven, het oplossen van een technisch probleem, et cetera.

Met een neutraal, onafhankelijk advies ervoor zorgen dat partijen weer samen verder kunnen.

Dat is waarvoor we het doen, dat is waardoor we al zoveel jaar met plezier ons bedrijf hebben.

Specialismen

Keuren
Ook al bent u nog zo technisch, het gebruiken van een vaartuig is compleet anders dan het beoordelen van het vaartuig en de techniek ervan. Daarom hebben wij ons in het keuren gespecialiseerd zodat u zorgeloos kunt varen
Lees verder >>
Taxeren
Verschillende partijen maken gebruik van onze kennis, ervaring en snelle werkwijze. Waaronder particulieren, werven, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheden, et cetera.
Lees verder >>
Conflict-Arbitrage
Bij zaken doen riskeert men conflicten. Een nieuwe of gebruikte boot kopen of verkopen, een boot onderhouden of bouwen is daarop geen uitzondering. Wij hebben de kennis en ervaring partijen te helpen bij het oplossen van conflicten..
Lees verder >>

Lid van

- Hiswa, brancheorganisatie watersportindustrie