Voortvarende expertise, drijvend op ervaring, gedreven door passie

Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts verstrekt. Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM BRUNSMANN JACHT- & SCHEEPSEXPERTS GEGEVENS NODIG HEEFT

Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BRUNSMANN JACHT- & SCHEEPSEXPERTS GEGEVENS BEWAART

Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar experts@brunsmann.nl. Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts op via experts@brunsmann.nl. Brunsmann.nl is een website van Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts. Brunsmann Jacht- & Scheepsexperts is als volgt te bereiken:

Postadres: Lytse Súdein 4
Vestigingsadres: Lytse Súdein 4
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55747795
Telefoon: 0515-559911
E-mailadres: Experts@Brunsmann.nl

Onze Specialismen


Keuren
Taxeren
Conflict-Arbitrage