Voortvarende expertise, drijvend op ervaring, gedreven door passie

Conflict Arbitrage

Na veel uitzoekwerk en gesprekken is het dan zover, de opdracht tussen de jachtwerf en de opdrachtgever voor het bouwen of renoveren van het schip is een feit. Beide partijen voelen precies aan wat er van hun verwacht wordt, het contract is getekend en enthousiast begint de werf het schip te bouwen.
Als opdrachtgever denkt u dat alles goed geregeld is en met veel plezier en genoegen bent u betrokken bij het hele proces van de bouw. En dan, zonder dat iemand het wil, ontstaan er problemen. Het budget wordt overschreden, de bouwtermijn wordt niet gehaald, afspraken die duidelijk waren zijn ineens een stuk minder duidelijk. Er ontstaat irritatie, de meningsverschillen stapelen zich op en stellingen worden ingenomen. Kortom, een conflict is geboren.
“Ik had het volste vertrouwen in de werf en was onder de indruk van hun expertise. De bouw verliep zeer voorspoedig en al snel zag ik de contouren van ons schip zich aftekenen. Maar bij de afbouw ging het helemaal mis. Ik had wat opmerkingen gemaakt over de verlichting en de indeling van de kajuit en opeens kreeg ik een factuur met €15.000 meerwerk. Maar dat hadden we niet afgesproken.” Opdrachtgever meneer De Bruijn
Als werf had u de indruk dat de opdrachtgever overal goed over na had gedacht en een goed beeld had van hoe het schip gebouwd eruit zou komen te zien. Maar al snel beginnen er misverstanden te ontstaan en moet u de voor u zo heldere zaken drie keer uitleggen.
De werf probeert nog met een aantal gesprekken duidelijkheid te verschaffen. Waarom is de offerte zo overschreden, waarom zijn kosten die eerst in de offerte stonden ineens meerwerk. Maar de irritatie groeit en de bouw begint ernstig vertraagd te worden. En intussen moet de bouw voor de volgende klant ook beginnen.
“Wij dachten dat onze opdrachtgever de bouw overzag en wel begreep dat als hij extra wensen uit, dit ons extra tijd en hem dus geld kost. Helaas is gebleken dat we ons bestek toch uitgebreider met hem hadden moeten doorspreken.” Jachtwerf De Jong
Zoals bij zoveel bouwprojecten, ook in de jachtbouw komen helaas conflicten voor.
Bemiddeling is vaak nog het enige wat kan helpen om de gang naar de rechtbank te voorkomen. Als het éénmaal zover is dat partijen niet meer met elkaar willen en kunnen praten dan wordt het een jarenlange strijd die alleen maar verliezers kent. Emoties nemen vaak de overhand en daarmee wordt het doel, het op te leveren schip, uit het oog verloren.
Een onafhankelijk persoon, die voor de problemen een oplossing zoekt. Die aan boord een rapport opstelt van de nog af te maken zaken en er tegelijk de kosten bijzet. Die met beide partijen om tafel gaat zitten en doelgericht te werk gaat.
Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts vof heeft door de jaren heen al bij talloze conflicten gearbitreerd. Bij conflict arbitrage stellen wij ons onafhankelijk op. Voor ons staat de realisatie van een veilig en kwalitatief goed schip centraal.
Blijf dus niet worstelen met de problemen, maar zoek naar de oplossing. Bel Brunsmann!

Ten behoeve van een steeds betere dienstverlening, blijven wij ons product vernieuwen.
Dat blijft niet bij de inspecties en rapporten maar reikt zelfs tot de beschikbaarheid ervan.
In het verleden was één keer opsturen van een rapport en/of foto’s ook één keer ontvangen. Als dan een paar maanden verstrijken, gebeurde het wel dat een opdrachtgever zijn rapport niet meer kon vinden.
Vanaf nu kunt u alle documenten die door Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts voor u worden gemaakt uit de database van onze website halen, op het moment dat het u uitkomt.
Wij zijn er trots op dat wij hiermee het eerste bureau zijn dat voor haar opdrachtgevers een eigen data-locatie beschikbaar heeft op de website.

Onze Specialismen


Keuren
Taxeren
Conflict-Arbitrage