Voortvarende expertise, drijvend op ervaring, gedreven door passie

Regelgeving zonder regels

In het jaar 1998 werd de CE-regelgeving voor de jachtbouw wettelijk verplicht. Als eerste expertisebureau stonden wij aan de wieg bij de invoering van de CE-regelgeving en specialiseerden wij ons op dit vlak. Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts is niet alleen uw adviseur maar waarschuwt u tevens voor misstanden.
Wat 15 jaar geleden begon met een heleboel gemopper uit de branche, werd langzaam geaccepteerd, het gemopper verstomt.
Het verstommen heeft een paar oorzaken. Ten eerste is het de jachtbouwers duidelijk dat er geen weg terug is. Ten tweede protesteerde men meer uit onwetendheid dan op basis van slechte ervaring. Ten derde staat bij veel jachtbouwbedrijven inmiddels een jongere generatie aan het roer die opgegroeid en geschoold is, in een wereld met regelgeving. Ten vierde ziet men na tien jaar wel degelijk een beperking van de productaansprakelijkheid en verschil in de kwaliteit van de geleverde producten. Nooit eerder was er sprake van dubbele slangklemmen, afstand bedienbare afsluiting van brandstoftanks, brandbestendige brandstofslang et cetera.
Eigenlijk stelt de CE-richtlijn niet zoveel voor. Het zijn slechts een paar algemene termen in de trant van: ‘het vaartuig dient veilig te zijn voor opvarenden en voor de omgeving’ en ‘het vaartuig mag slechts zeer beperkt milieubelastend zijn’.
Wat de wetgeving op basis van de CE-regelgeving veronderstelt is echter heel wat strakker. De wet stelt dat de producent dient aan te tonen dat aan de uitgangspunten van de richtlijn is voldaan (onder andere: ‘dat vaartuig veilig is voor de opvarenden’).
Gelukkig is voor dat aantonen een oplossing gevonden door een serie ISO-normen als bewijsvoering te nemen. Voldoet het product aan de betreffende ISO-normen, dan voldoet het aan de
CE-regelgeving.
De ISO-normen zijn niet zaligmakend maar wel gemakkelijk. Het voldoen aan de ISO-normen leidt nooit tot discussie omdat ook de certificeringinstanties zich daaraan moeten houden. Er zijn echter ook andere manieren om aan de CE-regelgeving te voldoen. Nadeel daarvan is dat men dan genoodzaakt is om van ruime begrippen zoals: ‘veilig’, ‘voldoende waterbestendig’ of ‘sterk genoeg’, te moeten aantonen dat deze voldoen aan wat daarmee in de richtlijn wordt bedoeld.
Certificeringinstanties hebben het iets gemakkelijker. Wanneer zij vinden dat iets voldoet, dan kunnen ze dat zonder bewijsvoering, op basis van aannemelijkheid verklaren.
De trend is dat certificeringinstanties beweren steeds minder streng te zijn dan voorheen. Men adviseert in het vervolg minder gebruik te maken van de ISO-normen. Een lokkertje dat de jachtbouwers erg aanspreekt. Zoiets als: “Als u nooit meer eet, wordt u ook niet te dik.” De keerzijde van het advies wordt echter niet vermeld.
En daar zit hem nu juist het risico. Certificeringinstanties offreren een compleet keuringstarief inclusief inspecties. Extra inspecties of rapportages omdat men iets niet direct kon goedkeuren, worden echter tegen zeer hoge prijzen als meerwerk doorberekend.
Maakt men minder gebruik van de ISO-normen, dan is de kans dat de certificeringinstantie het vaartuig níet in één keer goedkeurt, aanmerkelijk groter. Dit laatste is alleen goed voor de omzet van de certificeringinstantie omdat ze dan zelf voorschrijven nogmaals een inspectie te moeten uitvoeren.

Het advies van Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts is:
- Gebruik zoveel mogelijk ISO-normen, deze zijn standaard verkrijgbaar in de Engelse taal;
- Exclusief bij Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts is de Nederlandse vertaling verkrijgbaar;
- Laat uw product en de bijbehorende documenten controleren door een gespecialiseerd bedrijf;
- Vraag meerdere certificeringinstanties om een prijsopgaaf, dat scheelt u honderden euro’s;
- Leg u niet direct neer bij het commentaar van een certificeringinstantie maar vraag bij ons of de reden van het gegeven commentaar terecht is.

Regelgeving met regels, om het werk eenvoudig, zo goedkoop mogelijk en correct te regelen.

Dubbele slangklemmen op huiddoorvoeren onder de waterlijn

Op afstand afsluitbare kogelafsluiter

Specialismen

Keuren
Ook al bent u nog zo technisch, het gebruiken van een vaartuig is compleet anders dan het beoordelen van het vaartuig en de techniek ervan. Daarom hebben wij ons in het keuren gespecialiseerd zodat u zorgeloos kunt varen
Lees verder >>
Taxeren
Verschillende partijen maken gebruik van onze kennis, ervaring en snelle werkwijze. Waaronder particulieren, werven, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheden, et cetera.
Lees verder >>
Conflict-Arbitrage
Bij zaken doen riskeert men conflicten. Een nieuwe of gebruikte boot kopen of verkopen, een boot onderhouden of bouwen is daarop geen uitzondering. Wij hebben de kennis en ervaring partijen te helpen bij het oplossen van conflicten..
Lees verder >>

Lid van

- Hiswa, brancheorganisatie watersportindustrie