Voortvarende expertise, drijvend op ervaring, gedreven door passie

Veilig varen verdient voorrang!


Eigenlijk zou men voorrang moeten geven bij sluizen of zou je de mooiste plaats in de jachthaven verdienen, als je boot aan een minimale graad van veiligheid voldoet.

Natuurlijk kun je zeggen dat we al verdrinken in de regels, maar we leven nou eenmaal in een dichtbevolkt land en aan de drukte op het water is dat duidelijk te merken. We zijn er al zo aan gewend geraakt dat we ons niet meer realiseren hoe rijk we zijn.

Aan de ene kant doen we niet anders dan klagen over regels, drukte en stress, aan de andere kant bevaren we de Nederlandse wateren met hele vloten plezierbootjes. Tien jaar geleden was je rijk als je in plaats van met oude Decca- apparatuur met een GPS genavigeerd naar de eilanden voer of naar de andere kant van het IJsselmeer. Nu kun je dat spul thuis laten want de routes worden in colonne bevaren. Kan het geld voor de GPS mooi worden besteed aan meer veiligheid.

Wat schrikken wij vaak van de nonchalance waarmee veel ‘bootjesmensen’ met veiligheid omspringen. ‘Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts’ voert technische keuringen uit aan boten en keuren onderdelen daarvan. De argeloosheid waarmee wij zien dat moeders op vaders technische kennis blind varen terwijl vaders (en daarmee moeders) zonder blikken of blozen de kinderen op een onveilige of zelfs gevaarlijke boot zetten is legio. En als we het dan zelf goed voor elkaar (denken te) hebben, dan lopen we nog het risico dat bij andere onveilige schepen hoort, als we daar in jachthaven, sluizen, et cetera dichtbij liggen.

Gasinstallaties bijvoorbeeld behoeven absoluut niet onveilig te zijn, als ze maar aan de voorschriften voldoen. Wat eigenlijk juist gevaarlijk is, is een gasdetector. Detectoren worden vaak geplaatst om de installatie niet te hoeven aanpassen of om deze niet te hoeven laten herkeuren. Nadeel is echter dat als een gasdetector alarmeert, zich al een gevaarlijk gasmengsel heeft verzameld. Zorg dus eenvoudigweg dat uw gasinstallatie aan de eisen voldoet en is gecertificeerd. Krijgt u op de koop toe nog korting op uw verzekeringspremie ook. Wat wel heel zinvol is om te plaatsen zijn koolmonoxide melders. Deze kosten niet veel en waarschuwen u als door gebreken van een gasbrander of door onvoldoende ventilatie de luchtkwaliteit ongezond of onveilig wordt.

Huiddoorvoeren, huidafsluiters en slangen bepalen ook hoe veilig uw boot is. Regelmatig buigen wij een slang ter controle en zien er spontaan een scheur in ontstaan of er springt een sterk geroeste slangklem vanaf. Het is een hele opluchting als de huidafsluiter dan nog gesloten kan worden en niet is vastgeoxideerd. Ook los zittende huiddoorvoeren, bijna doorgeroeste standpijpen en huidafsluiters die draaien op hun schroefdraad zijn geen uitzondering.

Menig schipper denkt dat een brand aan boord altijd gemakkelijk en snel is te blussen; er is immers water genoeg in de buurt! Niets is minder waar. Een elektriciteitsbrand blussen met water veroorzaakt nog meer kortsluiting en werkt dus averechts. Een vloeistofbrand blussen met water vergroot de brand vaak omdat de brandende vloeistof zich als gevolg van het water verspreid. Een vastestof-brand is vaak zo heet dat het bluswater een extreme stoomvorming veroorzaakt waardoor men het overzicht verliest en de adem wordt afgesneden. Zorg dus voor voldoende en voor de juiste brandblussers van minimaal twee kilogram en het liefst ook voor één of meerdere branddekens voordat de brand uitbreekt. Dat is dus nog vandaag. Laat u wel informeren over het type brandblusser dat u koopt, niet iedere blusser is geschikt voor ieder type brand.

Vaak veroorzaakt de elektrische installatie problemen waardoor verschillende ongewenste of zelfs gevaarlijke situaties kunnen ontstaan zoals bijvoorbeeld stroomuitval, stilvallen van de motor (altijd op een ongelukkig moment), schade aan apparatuur of zelfs schade aan één of meerdere opvarenden. Een elektrische installatie vernieuwen is geen eenvoudige klus maar de meeste onveilige elektrische installaties die wij, ‘de samenwerkende experts’, aantreffen zijn op vrij eenvoudige wijze veiliger te maken. Zelf ingebouwde en aangesloten apparatuur kan met behulp van instructies die in iedere boekwinkel zijn te krijgen worden aangepast. Tevens is het verstandig nieuwe bedrading achter een bestaande zekering in het systeem op te nemen en de bedrading voldoende te beugelen.Specialismen

Keuren
Ook al bent u nog zo technisch, het gebruiken van een vaartuig is compleet anders dan het beoordelen van het vaartuig en de techniek ervan. Daarom hebben wij ons in het keuren gespecialiseerd zodat u zorgeloos kunt varen
Lees verder >>
Taxeren
Verschillende partijen maken gebruik van onze kennis, ervaring en snelle werkwijze. Waaronder particulieren, werven, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheden, et cetera.
Lees verder >>
Conflict-Arbitrage
Bij zaken doen riskeert men conflicten. Een nieuwe of gebruikte boot kopen of verkopen, een boot onderhouden of bouwen is daarop geen uitzondering. Wij hebben de kennis en ervaring partijen te helpen bij het oplossen van conflicten..
Lees verder >>

Lid van

- Hiswa, brancheorganisatie watersportindustrie