Voortvarende expertise, drijvend op ervaring, gedreven door passie

De prijs van spijt is altijd te hoog

De prijs van spijt is altijd te hoog!

Helaas is het niet mogelijk een boot via de telefoon of met slechts een foto, te taxeren.
Het is echter wel zo dat een verzekeringsmaatschappij tot zoiets wordt gedwongen op het
moment dat zij een totaal verlies moeten uitkeren.
Voor u als eigenaar heeft uw boot een veel hogere waarde dan wat ieder ander er aan zou
toekennen.
Ten eerste omdat het uw boot was waarmee u dierbare momenten heeft beleefd. Ten tweede
omdat u in de boot heeft geïnvesteerd. Niet alleen bij de aankoop maar ook bij het onderhoud en
de uitbreiding van inventaris en inboedel.
Bij de aankoop van uw boot heeft u in de meeste gevallen ook een verzekering afgesloten en
betaalt u elke maand uw premie zodat áls er iets met uw boot gebeurt, u bij uw verzekering
terecht kunt. Weet echter wat de visie is van uw verzekeringsmaatschappij! Is iemand van uw
verzekeringsmaatschappij ooit uw boot komen bekijken, zo ja, heeft u toen een schrijven
gekregen op welke waarde men uw boot schatte? Of heeft u zelf een waarde aan de verzekering
doorgegeven, een waarde die men nu als richtlijn hanteert? Wat valt er te verwachten na een
calamiteit?
Bij totaal verlies, door bijvoorbeeld brand, schat de verzekering een waarde in en eigenlijk moet
die waarde bestaan uit twee delen, namelijk:
- een deel voor de boot met inventaris en
- een deel voor de inboedel die gebruikelijk aan boord blijft, ook wanneer u als eigenaar
niet aan boord bent (te denken valt aan beddengoed, kleding, schoeisel, hengels,
boeken, et cetera).
Verder is het naar mijn mening de verantwoordelijkheid van de verzekering om te weten wat de
waarde is van objecten die men verzekert.
Achteraf een waarde vaststellen is lastig en is alleen mogelijk met vergelijkingsmateriaal. De
waarde bestaat uit een minimale waarde en een maximale waarde een zogenaamde
bandbreedte waartussen de echte waarheid ongeveer moet liggen.
Men kan vergelijkingsmateriaal zoeken maar moet het navolgende voor ogen houden:
- was het vaartuig van een bekend merk of type?
- wat men op de markt aanbiedt zijn vraagprijzen en geen verkoopprijzen;
- kijk niet alleen naar maximale waarden maar ook naar minimale waarden;
- voor het uiteindelijk uit te keren bedrag moet men een vergelijkbaar product terug kunnen
kopen (men moet schadeloos worden gesteld zonder er beter van te worden).
Kortom een exacte waarde achteraf bepalen is altijd lastig en moeilijk en pakt meestal anders uit
dan u nu verwacht. Weet van te voren wat uw verzekeringsmaatschapij uitkeert zodat u weet wat
u te wachten staat na totaal verlies. Dat bespaart een hoop extra ellende.
Brunsmann Jacht- & ScheepsExperts is een expertisebureau waar experts werken die
zich registertaxateur mogen noemen. Voor een reëel bedrag taxeren wij uw boot zodat u achteraf
uitgekeerd krijgt waar u recht op heeft. Zo ziet u dat wij u eerder geld opleveren dan dat we geld
kosten.
Neem gerust eerst contact met ons op en laat u deskundig voorlichten.

De prijs van spijt is altijd te hoog!

Specialismen

Keuren
Ook al bent u nog zo technisch, het gebruiken van een vaartuig is compleet anders dan het beoordelen van het vaartuig en de techniek ervan. Daarom hebben wij ons in het keuren gespecialiseerd zodat u zorgeloos kunt varen
Lees verder >>
Taxeren
Verschillende partijen maken gebruik van onze kennis, ervaring en snelle werkwijze. Waaronder particulieren, werven, banken, verzekeringsmaatschappijen, overheden, et cetera.
Lees verder >>
Conflict-Arbitrage
Bij zaken doen riskeert men conflicten. Een nieuwe of gebruikte boot kopen of verkopen, een boot onderhouden of bouwen is daarop geen uitzondering. Wij hebben de kennis en ervaring partijen te helpen bij het oplossen van conflicten..
Lees verder >>

Lid van

- Hiswa, brancheorganisatie watersportindustrie